1. Čas prijave in odjave

Čas prijave je od 14.00 ure dalje. Čas odjave je do 10.00 ure.

2. Rezervacije

Rezervacije za nočitve v Floramare resortu potekajo preko on line rezervacijskega sistema neposredno na spletni strani www.floramare.si ali preko neposrednega povpraševanja (elektronska pošta, spletna stran, telefonski pogovor). Ob oddaji rezervacije se gost zavezuje, da nam poda veljaven in aktiven e-naslov ali drug kontakt in nas pooblasti, da ga uporabljamo za namene obveščanja in preverjanja v zvezi z rezervacijo. Na naši spletni strani ponujamo 2 načina rezervacij naših kapacitet:

a. ON-LINE rezervacijski sistem ON-LINE rezervacijski sistem je najenostavnejši, varen in hiter način, da rezervirate sobo v našem hotelu. Rezervacija s potrditvijo kreditne kartice; varen in hiter način rezervacije, saj dobite takojšnjo potrditev želene namestitve. Rezervacijo je mogoče odpovedati ali spremeniti skladno s pogoji opredeljenimi v rezervaciji.

b. Rezervacijski obrazec Način rezervacije na poizvedbo – v obrazec vpišete svoje podatke, željen termin bivanja, željen hotel in tip namestitve ter morebitne želje ali dodatna vprašanja vezana na vaše bivanje v naših hotelih. V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite število otrok in njihovo starost. Odgovor s strani rezervacijske službe dobite v obliki ponudbe v roku 24 ur. Vaše povpraševanje oz. naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za potrditev in veljavnost rezervacije, garancija rezervacije v roku in pod pogoji navedenimi v ponudbi. V primeru, da storitev z vaše strani ni dokončno potrjena ali garantirana v roku navedenem v ponudbi, se šteje kot nepotrjena in se avtomatsko izbriše iz našega sistema. V primeru rezervacij in plačila po spletu šteje, da ste prebrali te pogoje in se z njimi strinjate.

3. Odpoved rezervacije

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana v pisni obliki oz. preko elektronske pošte:

  • najkasneje 3 polne dni pred datumom prihoda v terminu od 07.02.-31.05. ter od 01.10.-20.12.2024,
  • najkasneje 7 polnih dni pred datumom prihoda v terminu od 01. 06. do 30. 09. 2024 in od 20. 12. 2024 do 05. 01. 2025.
  • najkasneje 14 polnih dni pred datumom prihoda za rezervacije z Early booking popustom (rezervacije prispele do 31.03.2024).

V primeru pravočasne odpovedi rezervacije je plačnik upravičen do povračila celotnega vplačila akontacije oz. vplačila celotnega bivanja.

V primeru, da plačnik odpove rezervacijo izven odpovednega roka mu bo hotel zaračunal stroške v višini 100% celotnega bivanja brez turistične takse in prijavnine.

V primeru odpovedi na dan prihoda ali neprihoda, si hotel pridržuje pravico zaračunati stroške v višini 100% celotnega bivanja brez turistične takse in prijavnine.

V primeru potrjene rezervacije s kreditno kartico bo le-ta samodejno bremenjena. Za obračun stroškov veljajo cene, ki so bile potrjene s strani hotela v času rezervacije.

Za obračun storno stroškov veljajo cene, ki so bile potrjene s strani hotela ob rezervaciji.

Rezervacija velja do 20.00 na dan prihoda. Kasnejši prihod mora gost sporočiti v hotel.

V vseh cenah iz ponudbe FLORAMARE je že vključen davek na dodano vrednost.

4. Predčasni odhod

V kolikor gost predčasno, brez predhodne najave oz. odobritve vodstva hotela zapusti hotel, mu Floramare resort zaračuna 50 % vrednosti vsake rezervirane in neizkoriščene noči.

5. Garancija rezervacije

Za garancijo rezervacije je potrebna veljavna kreditna kartica, ki bo lahko pred-avtorizirana ob prihodu za morebitne dodatne stroške, bremenjene direktno na sobo ali za stroške, ki ob času odhoda niso bili poravnani. Med take stroške sodijo: neplačane izkoriščene in naročene storitve ali kakršnekoli poškodbe na objektu. Poškodbe vključujejo, a se ne omejujejo le na, materialne ter ne-materialne poškodbe, poškodbe intelektualne lastnine ter lažno prijavljene zahteve.

Drug način garancije rezervacije je vplačan avans na TRR Floramare resort, ki je naveden v ponudbi oz. predračunu. V kolikor avans ni vplačan v roku navedenem na ponudbi se rezervacija smatra kot nepotrjena oz. brezpredmetna.

6. Reklamacije in pritožbe

  • Gost naj o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih v storitvi obvesti odgovornega predstavnika Floramare resorta, na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, itd.) gost pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil odgovorne osebe, se šteje, da se je gost strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
  • Gost lahko vloži pisno reklamacijo v roku 7 dni od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da gost zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Floramare resort reklamacije vsebinsko ne obravnava.

7. Darilni boni

Darilni bon lahko kupi fizična ali pravna oseba. Darilni bon je možno plačati z gotovino, kartico ali z nakazilom na tekoči račun podjetja. Darilni boni so veljavni 6 mesecev od dneva izdaje. V posebnih primerih in le ob predhodni odobritvi se darilni bon lahko izjemoma podaljša še za nadaljnjih 6 mesecev. Za koriščenje darilnega bona je obvezna predhodna rezervacija. Pri rezervaciji je potrebno navesti številko darilnega bona. V primeru, da na storitev stranka ne pride, rezervacije pa pisno ne odpove vsaj 24 ur (za gostinske in wellness storitve) ter 72 ur (za rezervacijo sobe) pred predvidenim prihodom, se darilni bon smatra kot vnovčen.

8. Vsebina na spletni strani

Floramare resort si pridržuje pravico, da spremeni vsebino na spletni strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.